Documents Bàsics de la FCPC

Finalitats FCPC – 4 idiomes (CAT-CAST-ENGL-FR)

Memòria Justificativa per OS Lacaixa

Auditoria ODS – Agenda 2030

Documentació Bàsica de la FCPC

 

 

 

 

 

 

 

MEMÒRIES D’ACTIVITATS

CONVENIS SIGNATS PER L’ENTITAT

 

Mides plantes
468,57 Soterrani
285,59 Planta Baixa
204,69 Altell
326,90 Menjador
293,94 P.3
293,94 P.4
293,50 P.5
2.167,13 TOTAL SUPERFÍCIE CONSTRUIDA
DOCUMENTS ANTICS I EN DESÚS