Inserció Laboral

La FCPC al llarg dels anys ha esdevingut conscient de les greus dificultats físiques i educatives que tenen algunes persones afectades de paràlisi cerebral.

És per això que, des de 2008 s’ha creat un espai de treball que creiem que és plenament accessible a persones afectades de paràlisi cerebral: els Serveis Educatius.

Amb aquest programa de sensibilització a centres educatius, les persones afectades de paràlisi cerebral poden realitzar tasques organitzatives així com docents relacionades amb les xerrades i tallers de sensibilització i de promoció de la igualtat d’oportunitats.

Igualment, oferim els nostres serveis d’orientació professional i inserció a totes aquelles persones que hi estiguin interessades.

Per més informació, contacteu amb la Fundació omplint aquest formulari amb les vostres dades o telefonant al número 93.313.36.66.