Missió, visió i valors

La Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral va ser creada l’any 1996 per un grup de pares de persones afectades de paràlisi cerebral preocupades pel futur dels seus fills i d’altres persones en la seva mateixa situació, així com de la societat que els haurà d’acollir el dia que ells faltin.

La nostra missió és donar dignitat a les persones amb paràlisi cerebral  posant les seves capacitats en valor, dotant-los d’una major autonomia personal i incrementant la seva qualitat de vida, oferint-los programes de recolzament adaptats a les seves necessitats i a les seves famílies, per contribuir així a l’acompliment del seu projecte vital.

La nostra, pretén ser sempre una visió positiva i reivindicativa de les capacitats de les persones afectades de paràlisi cerebral i de les seves famílies, cercant l’acceptació natural de la diferència i la normalització de vida i, per aquest motiu, una part molt important de la nostra tasca és donar visibilitat i sensibilitzar la societat.

Volem contribuir a donar resposta a les necessitats de les persones amb paràlisi cerebral i patologies afins, i al seu entorn directe, al llarg de tot el seu cicle vital, aprofundint en els valors de la societat del benestar, facilitant el desenvolupament personal, la cohesió social i la igualtat d’oportunitats.

El nostre àmbit d’actuació efectiu és primordialment centrat en l’àrea de Barcelona per la seva gran concentració de persones amb paràlisi cerebral però l’àmbit establert als nostres estatuts és autonòmic, no descartant tanmateix realitzar actuacions a nivell internacional.

Els valors que impulsem des de la nostra entitat són:

  • Transparència i excel·lència en tot el que fem.
  • Adaptabilitat i resposta a la realitat. Amb serveis realistes, útils i necessaris.
  • Eficiència en el servei i atenció personalitzada.
  • Igualtat d’oportunitats. Fomentem el creixement personal i promovem,  en aquells àmbits on cal, el suport per gaudir d’una igualtat d’oportunitats real davant la resta de la societat.
  • Respecte. Considerem que totes les persones són ciutadans de ple dret. I això vol dir que cal, sense excepció, respectar-ne els drets i exigir-los les obligacions.

 

La nostra és una inversió que genera valor social!