Documents per a la prevenció de riscos laborals

Aquí trobareu la documentació que QUIRÓN PREVENCIÓN envia a la nostra entitat en matèria de riscos laborals

NOU! Model de negativa de la persona treballadora a passar el reconeixement mèdic.

 1. Pla d’actuació davant les emergències. 20150518_19_001660-15-00315
 2. Planificació de la prevenció. Procediments. 20150413_18_PLANPR20_001660-15-50090
 3. Planificació de la prevenció. Mesures tècniques. 20150413_17_PLANMT20_001660-15-50092
 4. Planificació de la prevenció. Informació als treballadors. 20150413_16_PLANIN20_001660-15-50089
 5. Planificació de la prevenció. Formació en prevenció. 20150413_15_PLANFO20_001660-15-50088
 6. Planificació de la prevenció. Equips de Protecció Individual. 20150413_14_PLANEP20_001660-15-50091
 7. Planificació de la prevenció. Controls periòdics. 20150413_13_PLANCP20_001660-15-50094
 8. Manual de seguretat i salut: Lloc Personal de Direcció.
 9. Manual de seguretat i salut: Lloc Personal Administratiu.
 10. Manual de seguretat i salut: Lloc Coordinació de Projectes.
 11. Manual de seguretat i salut: Lloc Personal de Respir.
 12. Manual de seguretat i salut: Lloc Personal de Tallers.
 13. Manual de seguretat i salut: Lloc Personal de Psicologia.
 14. Manual de seguretat i salut: Lloc Personal d’Infermeria.
 15. Manual de seguretat i salut: Lloc cuidador@ de la Llar i del SAD.
 16. Planificació de la prevenció. Introducció. 20150413_9_INPLAN20_001660-15-50417_Introducci
 17. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de riscos. 20150413_8_INEVAL20_001660-15-50100_Introducci
 18. Fitxa de dades. 20150413_7_ficha de datos
 19. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació d’Integració de la Prevenció. 20150413_6_EVALUA20_001660-15-50097_Integracio
 20. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de la instal·lació: Extintors. 20150413_5_EVALUA20_001660-15-50099_Extintores
 21. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació lloc de treball: Infermera. 20150413_4_EVALUA20_001660-15-50093_ENFERMERA
 22. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació lloc de treball: Cuidador@. 20150413_3_EVALUA20_001660-15-50087_CUIDADOR-C
 23. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de la instal·lació: Boques d’incendi. 20150413_2_EVALUA20_001660-15-50098_Bocas de I
 24. Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Equips de Protecció Individual (EPI) 20150128_10_001660-15-00076
 25. Enquesta als treballadors sobre condicions de risc per a la seguretat i la salut. 20150128_1_001660-15-00075
 26. Pla de Prevenció de Riscos Laborals. Procediment de protecció de la treballadora embarassada. 20150122_20_001660-15-00048
 27. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de integració de la prevenció. 2015-10-29.
 28. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació del lloc: Psicòloga. 2016-04-29.
 29. Fitxes de dades. 2015-10-29.
 30. Pla de prevenció de riscos laborals. Avaluació de riscos. 2016-06-20.
 31. Pla de prevenció de riscos laborals. Planificació de la prevenció. 2016-06-20.
 32. Psicòloga. Pla de prevenció de riscos laborals. Planificació de la prevenció. Control periòdics. 2016-06-20.
 33. Psicòloga. Pla de prevenció de riscos laborals. Planificació de la prevenció. Equips de protecció individuals. 2016-06-20.
 34. Psicòloga. Pla de prevenció de riscos laborals. Planificació de la prevenció. Formació en prevenció. 2016-06-20.
 35. Psicòloga. Pla de prevenció de riscos laborals. Planificació de la prevenció. Planificació de la prevenció. 2016-06-20.
 36. Psicòloga. Pla de prevenció de riscos laborals. Planificació de la prevenció. Mesures tècniques. 2016-06-20.
 37. Psicòloga. Pla de prevenció de riscos laborals. Planificació de la prevenció. Procediments. 2016-06-20.
 38. Guia per a la cura de l’esquena 2018-01-08
 39. Conèixer i sensibilitzar per a prevenir l’assetjament laboral. 2018-01-08
 40. Manual per a la gestió dels riscos psicosocials a l’empresa. 2018-01-08
 41. Manual de Seguretat i Salut a residències de la 3a edat. 2018-01-08
 42. Maternitat i condicions ergonòmiques de treball. 2018-01-08
 43. Liderar des de la Seguretat i la Salut. 2018-01-08
 44. Consells per als pícnics. Agència Salut Pública de Catalunya. 2018-11-29

Vídeos sobre la prevenció de Riscos Laborals