Transparència

Benvinguts a la plana de la transparència de la FCPC.

En compliment de la Llei 19/2014, de 29 de desembre de transparència, accés a la informació pública i bon govern,  pel fet de ser una persona jurídica que té relacions de manera directa amb l’Administració pública i perquè rebem ajuts o subvencions públiques per més de 100.000 € anuals.

Algunes exigències de la Llei ja les complia la nostra web per considerar que era una informació que podria interessar al visitant, però per tal que des de fora es pugui constatar el seu compliment, estan recollits en aquest apartat.

Forma Jurídica de l’entitat.

La Fundació Privada Catalana per a la Paràlisi Cerebral (amb les sigles FCPC) és una fundació privada d’àmbit català i inscrita al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.165. (Accés al document acreditatiu)

Aquí trobareu la legislació aplicable a la nostra entitat.

Aquí trobareu els estatuts actuals de la nostra entitat. 

Pel fet de ser fundació i complir els requisits preceptius, té reconeguts els beneficis de la Llei 49/2002, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

Les fundacions no obtenen la declaració d’utilitat pública però el seu estatus fiscal és equivalent. (Accés al document acreditatiu)

L’entitat també gaudeix de l’exempció de l’IVA. (Accés al document acreditatiu)

Missió, visió i valors de l’entitat.

Veieu la nostra plana “Missió, visió i valors”.

La Fundació té per finalitat la promoció, organització i realització de tota classe d’activitats encaminades a l’ajut a les persones afectades de paràlisi cerebral i altres discapacitats afins perquè, des del moment del seu naixement fins al final de la seva vida, obtinguin el màxim grau d’autonomia personal i d’integració social i laboral.

Veure les finalitats de la FCPC.

Col·lectius Implicats.

Persones Beneficiàries.

Les activitats que proposem van adreçades a:

  • Persones afectades de paràlisi cerebral i discapacitats físiques afins.
  • Les seves famílies.
  • La resta de la societat que ha d’acollir aquest col·lectiu i en necessita eines.

Les activitats que oferim són de pagament.

Procurem que el pagament sigui simbòlic per evitar que les persones puguin quedar excloses per la seva manca de capacitat econòmica. Ara bé, el cost de les activitats disminueix en tant en quant l’entitat obté donatius o subvencions per a rebaixar el preu.

Tanmateix, estem oberts a oferir activitats 100% becades per a persones sense recursos. S’estudiarà en cada cas la situació individual.

Persones Voluntàries.

La majoria de les activitats d’atenció directa que realitza la FCPC necessiten la col·laboració de persones voluntàries.

Les persones que vulguin ser voluntàries s’han d’adreçar a aquesta plana sobre voluntariat a la nostra entitat.

Història de la FCPC.

La història de la FCPC ve motivada per la contínua innovació social. Aquí en podeu veure un resum: La història de la FCPC com a motor d’innovació.

Seu de l’entitat i atenció al públic.

Trobareu tota aquesta informació a la nostra plana de Contacte.

Resultat Balanç Social

La FCPCcat és present al catàleg del Mercat Social de la Xarxa d’Economia Solidària on es pot consultar el Resultat Balanç Social

Òrgans i persones que formen i gestionen l’entitat.

El patronat de la Fundació està format per les persones següents:

Inscripció del Patronat al Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya

President. Càrrec gratuït

Jordi Salvatella Pasant

Patró Electe – A renovar

Vice-President.   Càrrec gratuït

Jordi Franquesa Pecanins

Patró Electe – A renovar

Secretari.    Càrrec gratuït

Oriol Izquierdo i Llopis

Patró Electe – A renovar

Tresorer.    Càrrec gratuït

Andrés Sexto Carballeiro

Patró Electe – A renovar 15/10/2019

Vocal.     Càrrec gratuït

Dolors Borau i Lladó

Patró Electe – A renovar

Vocal. Càrrec gratuït

Arantzazu de Olaortua i Ugalde

Patró nat

Vocal.    Càrrec gratuït   

Montserrat Pasant i Coll

Patró nat

Vocal.    Càrrec gratuït    

Cristina Minguell Comas

Patró Electe – A renovar

Vocal.     Càrrec gratuït

Roser Pecanins Vallès

Patró nat

Vocal.       Càrrec gratuït

Dolors Villà  Borrás

Patró nat

Vocal.       Càrrec gratuït

Alfred Arribas Cabrejas

Patró nat

Vocal .    Càrrec gratuït    

Dario Olaortua Rumeu

Delegat Consell d’Honor

Patró Electe – A renovar

Vegeu aquí les Funcions del Patronat segons els Estatuts.

També comptem amb un equip reduït de persones que gestionen l’atenció directa als nostres usuaris:

Esther Jolonch – Direcció General FCPC (SBA. 36.486,48€) Alícia Ceballos – Àrea de Secretaria
Crijalva Rodrigues – Cap de Projectes i cap de Qualitat Albert Maldonado – Treball Social
Macarena Moral – Referent Higiènico-Sanitària Jessica Zamora – Àrea Fisioteràpia
Petra Greule – ArtTeràpia i Art Power Taller de pintura Micaela d’Ambrosio – Art Power Taller de Música
Nerea Contreras – Art Power Taller de Teatre Marc Samitier – Club Social i Esplai Jokin
Vera Prieto – M’Acompanyes?, S.Educatius i suport a Projectes Marta Garcia – Temps per a tu
Tania Sánchez – Responsable Qualitat Llar i Matí Pía Martínez –  Responsable Qualitat Llar
Marta Carnerero – Porta a porta Marc Guillem – Economia Circular
Lucía Perera – Porta a porta Carme Riu – Grups d’Ajuda Mútua

Aquí trobeu l’organigrama de la nostra entitat.

Però la Fundació no està formada només pel Patronat i l’equip, sinó que tenim la sort de poder tenir amb nosaltres els nostres beneficiaris, les seves famílies, els voluntaris i col·laboradors que han decidit fer-nos costat.

Informació Econòmica.

Auditoria 2020

Auditoria 2019

Auditoria 2018

Auditoria 2017

Auditoria 2016

Auditoria 2015

Auditoria 2014

Auditoria 2013

A dins de l’auditoria hi trobareu la informació següent:

  • Informació econòmica, pressupostària i estadística.
  • Subvencions i ajuts públics obtinguts.
  • Els pressupostos, amb la descripció de les principals partides pressupostàries i la informació actualitzada i comprensible.
  • Els comptes anuals i els informes d’auditoria de comptes.

Pel que fa a convenis amb administracions públiques, la FCPC a dia d’avui només manté, amb el Consorci de Serveis Socials de Barcelona, un contracte de la gestió, en règim de concert, del servei d’ocupació de 24 places de llar residència per a persones amb paràlisi cerebral a la “Llar Residència Llull 163” situada al carrer Llull 163 de Barcelona. Exp. 008/2016.

Memòria d’activitats 2018

Si trobeu a faltar qualsevol informació que, segons la Llei de Transparència hauria d’estar exposada en aquest apartat, agrairem molt ens ho comuniqueu.

Si voleu conèixer algun altre aspecte que aquí no s’exposi per no comprometre el dret a la intimitat de les persones, us podeu posar en contacte amb nosaltres.

info@fcpc.cat