Transparència_Documentació_Concertació_CSSBcn

DI_2019/05 – Llull – Compliment del contracte – OCUPACIÓ DE DE 24 PLACES DE LLAR RESIDÈNCIA, PER A PERSONES AMB DISCAPACITAT INTEL.LECTUAL/PARÀLISI CEREBRAL I NECESSITAT DE SUPORT EXTENS O GENERALITZAT A LA LLAR RESIDÈNCIA LLULL DE LA FUNDACIÓ CATALANA PER LA PARÀLISI CEREBRAL AL C/ LLULL 163 A BARCELONA

Benvolguts i benvolgudes,

Tal com estableix el Plec de Prescripcions Tècniques,  de l’expedient 2019/05,  al punt 8. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA i la clàusula del Plec de Clàusules Administratives Particulars Vint-i-novena. Altres obligacions de l’empresa contractista  necessitaríem que ens feu arribar la següent documentació relativa a l’exercici 2019:

 1. En format pdfpòlissa o pòlisses vigents al 2019  on constin les sumes assegurades així com l’últim rebut de l’any de pagament d’aquestes. Els documents que envieu han d’estar anomenats 2019_05_2019_Pòlissa_Llull.pdf i 2019_05_2019_rebut pòlissa_Llull.pdf  respectivament.
 2. En format pdf,  TC1 i TC2,  de cada mes de l’exercici 2019. Aquesta informació cal que ens la feu arribar en fitxers independents i amb el nom 2019_05_2019_TC1_gener_Llull.pdf (o el mes que pertoqui) i 2019_05_2019_TC2_gener_Llull.pdf  (o el mes que pertoqui).
 1. 2019_05_2019_TC1_gener_Llull.pdf
 2. 2019_05_2019_TC1_febrer_Llull.pdf
 3. 2019_05_2019_TC1_març_Llull.pdf
 4. 2019_05_2019_TC1_abril_Llull.pdf
 5. 2019_05_2019_TC1_maig_Llull.pdf
 6. 2019_05_2019_TC1_juny_Llull.pdf
 7. 2019_05_2019_TC1_juliol_Llull.pdf
 8. 2019_05_2019_TC1_agost_Llull.pdf
 9. 2019_05_2019_TC1_setembre_Llull.pdf
 10. 2019_05_2019_TC1_octubre_Llull.pdf
 11. 2019_05_2019_TC1_novembre_Llull.pdf
 12. 2019_05_2019_TC1_desembre_Llull.pdf
 1. 2019_05_2019_TC2_gener_Llull.pdf
 2. 2019_05_2019_TC2_febrer_Llull.pdf
 3. 2019_05_2019_TC2_març_Llull.pdf
 4. 2019_05_2019_TC2_abril_Llull.pdf
 5. 2019_05_2019_TC2_maig_Llull.pdf
 6. 2019_05_2019_TC2_juny_Llull.pdf
 7. 2019_05_2019_TC2_juliol_Llull.pdf
 8. 2019_05_2019_TC2_agost_Llull.pdf
 9. 2019_05_2019_TC2_setembre_Llull.pdf
 10. 2019_05_2019_TC2_octubre_Llull.pdf
 11. 2019_05_2019_TC2_novembre_Llull.pdf
 12. 2019_05_2019_TC2_desembre_Llull.pdf

 

 1. 2019_05_2020_TC1_gener_Lull.pdf
 2. 2019_05_2020_TC1_febrer_Lull.pdf
 3. 2019_05_2020_TC1_març_Lull.pdf
 4. 2019_05_2020_TC1_abril_Lull.pdf
 5. 2019_05_2020_TC1_maig_Lull.pdf
 6. 2019_05_2020_TC1_juny_Lull.pdf
 7. 2019_05_2020_TC1_juliol_Lull.pdf

 

 1. 2019_05_2020_TC2_gener_Lull.pdf
 2. 2019_05_2020_TC2_febrer_Lull.pdf
 3. 2019_05_2020_TC2_març_Lull.pdf
 4. 2019_05_2020_TC2_abril_Lull.pdf
 5. 2019_05_2020_TC2_maig_Lull.pdf
 6. 2019_05_2020_TC2_juny_Lull.pdf
 7. 2019_05_2020_TC2_juliol_Lull.pdf

Us demanem, tal com estableixen els Plecs, que aquesta informació (TC1, TC2) ens l’envieu a partir d’ara, pel 2020, cada tres mesos: 2019_05_2020_TC1_gener_Lull.pdf, 2019_05_2020_TC2_gener_Lull.pdf..

 

Us demanem que ens feu arribar la documentació esmentada als punts 1. i 2 (pòlisses i rebuts,  TC’s) un cop tingueu tota la documentació recopilada i com a resposta a aquest correu electrònic.

Tanmateix, tal com estableix el Plec de Prescripcions Tècniques,  al punt 8. OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA, necessitem que ens feu arribar la següent documentació relativa a l’exercici 2019:

 1. En format pdf, els estats financers auditats anuals. El document ha d’estar anomenat 2019_05_2019_estats financers_Lull.pdf.
 2. En format pdf, l’auditoria limitada. El document ha d’estar anomenat 2019_05_2019_auditoria limitada_Lull.pdf.

Us demanem, tal com estableix el Plec de Prescripcions Tècniques, que aquesta informació (memòria de gestió, estats financers auditats anuals, auditoria limitada i informe de les actuacions de qualitat) ens l’envieu a partir d’ara, pel 2020 i anys posteriors (en cas de pròrroga), abans del 30 de juny de cada any: 2019_05_2020_estats financers_Lull.pdf, 2019_05_2020_auditoria limitada_Lull.pdf. 

Per els estats financers auditats anuals i l’auditoria limitada del 2019, agrairíem que ens la feu arribar en un termini màxim de tres mesos.

Restem a la vostra disposició per qualsevol aclariment.

Cordialment,