Signem un acord de col·laboració amb el Banco Farmacéutico

Amb el Banco Farmacéutico hem signat un conveni de col·laboració per facilitar l’accés a la medicació als nostres beneficiaris.

El Banc Farmacèutic és una associació sense ànim de lucre, constituïda a Espanya l’any 2007 i declara d’utilitat pública el 2014, que neix per afavorir la inclusió social de les persones a través de la millora de la salut .

Banc Farmacèutic centra la seva activitat i el desenvolupament dels seus projectes en tres pilars estratègics:

  • Atendreles persones que pateixen pobresa farmacèutica.
  • Investigar per dimensionar la problemàtica de la pobresa farmacèutica, determinar-ne les conseqüències a nivell econòmic i social, i quantificar el cost de la seva pal·liació.
  • Visibilitzar la problemàtica de la pobresa farmacèutica i sensibilitzar la societat amb l’objectiu de generar un canvi que permeti posar fi a aquesta problemàtica.