25è Curs Bàsic per a Voluntariat

Curs Bàsic de Voluntariat SEMI PRESENCIAL

Us presentem el NOU Curs Bàsic d’Atenció a Persones amb Paràlisi Cerebral i altres Discapacitats Físiques Afins.

 

Durada:  12 hores

 

Càpsula 1 Drets i deures del Voluntariat (1,5 h)

Què hem de tenir en compte quan som persones voluntàries?

Càpsula 2 Què és la Paràlisi Cerebral? (2 h)

La paràlisi explicada des de diferents mirades.

Càpsula 3 La qualitat de vida (2,5 h)

Com acompanyem la vida diària de les persones amb PC?

Càpsula 4 La comunicació (2 h)

Com podem comunicar-nos amb una persona amb PC? Com ens recolzen les noves tecnologies?

Càpsula 5 Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments amb persones amb discapacitat. (2 h)

Com podem detectar-les?

Càpsula 6 Primers auxilis (2 h)

Com adaptem els primers auxilis a les persones amb mobilitat reduïda?

 

Propera edició semi presencial: En el curs es desenvoluparan aquests continguts en els dies i horaris següents:

 

Data Hora Bloc  Docent
07/06/2021

(ON-LINE)

18- 19:30h Drets i Deures del Voluntariat. Codi ètic del voluntariat. Responsabilitat Civil i Penal de la persona voluntària. (1,5 hores) Esther Jolonch 

(Llicenciada en Dret i Directora general de la FCPC).

09/06/2021

(ON-LINE)

18 a 20h La Paràlisi cerebral explicada des de la vessant mèdica i personal (2h). Jessica Zamora (Diplomada en fisioteràpia i fisioterapeuta de la FCPC)
11/06/2021

(PRESENCIAL)

18 a 20:30h Qualitat de vida: ergonomia, alimentació, higiene postural, hàbits de vida saludable, etc. (2,5h). Anna Granados 

(Graduada en Infermeria i voluntària de la FCPC des de fa 12 anys).

14/06/2021

(ON-LINE)

18 a 20h Comunicació i integració social de persones amb PC. Sistemes de comunicació augmentativa. (2h). Alba Uri

(Graduada en Educació Primària especialista en Diversitat i mestra d’Educació Especial ASPACE)

16/06/2021

(ON-LINE)

18 a 20h Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments en persones amb discapacitat (2h). Pilar Polo (formació  a càrrec de la Fundació Vicky Bernadet.
18/06/2021

(PRESENCIAL)

18 a 20h Primers auxilis adaptats a persones amb mobilitat reduïda (2h). Anna Granados 

(Graduada en Infermeria i voluntària de la FCPC des de fa 12 anys).

Per a l’obtenció del certificat és obligatori assistir al 85% les sessions, essent les càpsules 1 (Drets i Deures), 5 (Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments amb persones amb discapacitat) i 6 (Primers auxilis adaptats) d’assistència obligatòria per a l’obtenció d’aquest. A les sessions virtuals, és necessari poder connectar-se a través de videoconferència amb micròfon i càmera activada.

Preu Matrícula: El preu real és de 100 € per persona, gràcies a les subvencions que obtenim el preu del curs és de 20 € per persona.

Les persones voluntàries de la Fundació i les persones que siguin titulars del Carnet Jove tenen preu reduït  (12 €).

Formalització: Per tal de poder reservar plaça al curs, cal omplir aquest formulari o contactar al correu electrònic: gestiodocumetnal@fcpc.cat i fer l’ingrés dels diners fent constar el nom i cognoms al número de compte: ES66 – 2100 – 5515 – 3022 – 0006 – 4058.