Normativa aplicable a la FCPC

En compliment de la Llei de Transparència, declarem que, fins a on a nosaltres ens consta, estem subjectes a la normativa següent:

Normativa de Catalunya

 

Normativa Espanyola aplicable.