2020-01-09. Documents Informatius del Patronat

 • QUALITAT I ORGANIGRAMA.
  • Qualitat. Informe de qualitat. Versió final. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
  • Qualitat. Proposta de temporalització. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
  • Organigrama. Proposta de nova organització interna de la FCPC. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
  • Organigrama. Impacte econòmic del nou organigrama. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
  • Patronat. Proposta d’informe mensual amb diversos punts.
 • FEPCCAT. Federació Catalana d’Entitats de Paràlisi Cerebral i etiologies similars (http://fepccat.org/). Demanen que anomenem un representant per a assistir a les reunions de Patronat de la FEPCCAT així com una persona per a actuar com a substituta. És una decisió que pot ser canviada en qualsevol moment, simplement comunicant-la a l’entitat per escrit com a acord de Patronat. OPINA AQUÍ. Introduir un formulari per a decidir quina persona del patronat o direcció de la FCPC ha de participar. 
 • FUNDRAISING.
  • Germans
  • Propostes de Mariola de SETBA
 • AKVA. PISCINA. Informe d’inversions i posada en marxa. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
 • PACTE DEL TEMPS. Aprovació de la publicació de les bones pràctiques. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
 • AMIGABLES. Proposta de conveni i aprovació de la seva signatura. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
 • AECEMCO. Patronal proposada per COCEMFE. Adjuntar informació i informe de valoració que es fa intern. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar l’informe.
 • ODS. Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’ONU. Se’ns proposa adequar la presentació de l’entitat a aquests objectius per a ser pioners en el tercer sector. Introduir un formulari per a exposar dubtes o aprovar la inversió.