Legislació Aplicable a la FCPC

La FCPC és una Fundació Privada sotmesa a la legislació catalana i espanyola.

Aquí relacionem les normes que, com a fundació, ens són aplicables:

Normativa de Catalunya