La Fundació Catalana per a la Paràlisi Cerebral s’adhereix al Pacte del Temps

El passat dia 19 de juny a la Sala Moragues del Born CC va tenir lloc l’acte de presentació i d’adhesió al Pacte del Temps.

El Pacte del Temps és un acord de l’Ajuntament de Barcelona amb les entitats, associacions, organitzacions socials i econòmiques i amb la ciutadania per construir conjuntament una ciutat que promogui la qualitat de vida i la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, a través de la millor gestió del temps.

Els objectius del Pacte del Temps són:

1. Adaptar els horaris i usos dels equipaments i serveis a les necessitats de les persones.

2. Dissenyar l’espai urbà i planificar la mobilitat prioritzant la millora del benestar quotidià.

3. Proporcionar informació d’una manera accessible i potenciar l’administració electrònica.

4. Treballar conjuntament amb les empreses i entitats de la ciutat per fer compatible el temps de treball amb el temps de la vida quotidiana.

5. Sensibilitzar sobre la necessitat de conciliar els temps per tal de millorar la qualitat de vida i la sostenibilitat.

La FCPC, ja fa un temps que col•labora amb l’Ajuntament de Barcelona i l’Obra Social La Caixa, amb el projecte Temps per tu, amb l’acció Temps per a joves i adults amb discapacitat

Aquest projecte té com a objectiu donar eines per a la gestió del seu propi temps a joves i adults amb discapacitat, garantint el seu dret al lleure i l’oci, i oferint a l’hora temps personal a les seves famílies.

La gestió del temps és un factor que incideix directament en la qualitat de vida de la ciutadania. Des del Programa de Temps i Qualitat de Vida volem contribuir a la millora de la conciliació familiar, laboral i personal de les famílies.

Aquest projecte, dirigit a cuidadors i cuidadores amb persones amb dependència al seu càrrec, es va iniciar l’any 2011 amb un pla pilot al districte de Sant Martí i té tres línies d’actuació, una dirigida a cuidadors d’infants amb discapacitat, l’altre a joves i adults amb discapacitat i la darrera a famílies cuidadores de persones amb dependència.

Si voleu rebre més informació sobre el programa us podeu adreçar feu click aquí

Temps per a joves i adults amb discapacitat Pacte del temps

Igualment, l’entitat fa anys que ha procurat racionalitzar els horaris laborals de les persones que hi treballen reduïnt al màxim la pausa del migdia per afavorir una jornada laboral més concentrada, afavorint l’aprofitament màxim dels períodes treballats i, alhora, facilitant la conciliació amb la vida familiar.

Aquest compromís es basa en la reciprocitat a l’hora de compaginar l’atenció directa amb el màxim nivell de compromís, però alhora cercant la màxima racionalitat en la distribució de les hores de feina, principalment, l’administrativa.