Formació Online de Personal de la FCPC (Voluntari i remunerat)

StudyLa FCPC creu que la formació continuada és bàsica per assolir les finalitats de qualitat i excel·lència que l’entitat vol que siguin part dels seus serveis.

És per això que estem treballant per crear una xarxa d’informació i formació per a tot el personal relacionat amb l’entitat, ja sigui de caràcter voluntari o remunerat.

Aquí trobareu els articles i càpsules formatives que creiem que us poden ajudar a la vostra tasca del dia a dia a la FCPC.

Esperem que valoreu tan com nosaltres la importància de la formació i la millora personal amb la intenció de fer cada dia millor la nostra feina.

Gràcies per la vostra implicació!

 

Índex de matèries