Fitxa Dades persona Treballadora de la FCPC

Per tal de deixar constància de les teves dades de contacte als efectes legals oportuns i amb respecte a la Protecció de Dades vigent actualment, et preguem que omplis aquest document i ens el lliuris a l’oficina en original signat.

MODEL_FITXA_DADES_TREBALLADORA

Gràcies!