CONTROL LEGIONEL·LA

Documentació de control de legionel·la a la instal·lació Llull 163

Registre de control

Ho ha de fer la persona de manteniment de dilluns a dissabte. La persona de torn de nit els diumenges.

En absència, vacances o malaltia de la persona de manteniment ho farà la Referent Higiènico Sanitària i en la seva absència la responsable de qualitat de matí.
Freqüència Accés a Registre
Diària Acumulador   https://forms.gle/aTKSiPvn39odaGxV7
ACS/AFCH     https://forms.gle/Pe39BMqra3E7PStE9
Setmanal https://forms.gle/SdMUMVFMro7AxAPs7
Mensual https://forms.gle/5LA9XQk1pzA2UcwG6
Trimestral https://forms.gle/o2G1gb95iorqMBrs5
Incidències https://forms.gle/ALXiZNBvTxjunfScA

Accès a instruccions – link

Documentació Legal

DATA DESCRIPCIÓ I ENLLAÇ
Contractes de manteniment de la instal·lació – ANUAL
23/01/2023 Contracte Plagues i Desratització
23/01/2023 Contracte Legionel·la
23/01/2023 Planning anual de serveis
Certificats d’actuació – ANUAL
23/12/2022 Certificat de neteja i desinfecció – ANUAL
23/12/2022 Certificat de revisió
23/12/2022 Registre medicions clor residual lliure
Veure anys anteriors (4 anteriors)
Certificat ECA – QUADRIANUAL
30/03/2023 Acta inspecció ASPB
ANALÍTIQUES
30/01/2023 1 Trimestre 30/01/2023
2 Trimestre
3 Trimestre
4 Trimestre
Veure analítiques anteriors (4 anteriors)

REGISTRES

Cal guardar arxius dels 3 darrers anys

Lectura Registres – Diaris 
Lectura Regitres ACS/AFCH
Lectura Registres – Setmanals
Lectura Registres – Mensual
Lectura Registres – Trimestral
Lectura Full d’incidències i canvis