26è Curs Bàsic per a Voluntariat

Curs Bàsic de Voluntariat PRESENCIAL

Us presentem el NOU Curs Bàsic d’Atenció a Persones amb Paràlisi Cerebral i altres Discapacitats Físiques Afins. 

Durada: 12 hores 

 

Càpsula 1 La qualitat de vida (2 h) 

Com acompanyem la vida diària de les persones amb PC? 

 

Càpsula 2 Drets i deures del Voluntariat (1 h)

Què hem de tenir en compte quan som persones voluntàries? 

 

Càpsula 3 Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments amb persones amb discapacitat. (1 h) 

Com podem detectar-los? 

 

Càpsula 4 La comunicació (2 h) 

Com podem comunicar-nos amb una persona amb PC? 

Com ens recolzen les noves tecnologies? 

 

Càpsula 5 Primers auxilis (2 h) 

Com adaptem els primers auxilis a les persones amb 

mobilitat reduïda? 

 

Càpsula 6 Què és la Paràlisi Cerebral? (4 h) 

La paràlisi explicada des de diferents mirades. 

 

Propera edició presencial: En el curs es desenvoluparan aquests continguts en els dies i horaris següents:

Data Hora Bloc Docent 

19 a 21h  Qualitat de vida: ergonomia, alimentació, higiene postural, hàbits de vida saludable, etc. 

(2h).

10 a 12h

 

12 a 14h 

Drets i Deures del Voluntariat. Codi ètic del voluntariat. 

Responsabilitat Civil i Penal de la persona voluntària. (1h) 

Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments en persones amb discapacitat (1h). 

Comunicació i integració social de persones amb PC.

Sistemes de comunicació augmentativa. (2h).

19 a 21h  Primers auxilis adaptats a persones amb mobilitat reduïda 

(2h).

10 a 14h  La Paràlisi cerebral explicada des de la vessant mèdica i personal 

(4h).

 

15/07/2022 Anna Granados

(Graduada en Infermeria i voluntària de la FCPC des de fa 12 anys). 

16/07/2022 Esther Jolonch

(Llicenciada en Dret i Directora general de la FCPC). 

16/07/2022 Alba Uri

(Graduada en Educació Primària especialista en Diversitat i mestra d’Educació Especial ASPACE) 

22/07/2022 Anna Granados

(Graduada en Infermeria i voluntària 

de la FCPC des de fa 12 anys). 

23/07/2022 Jessica Zamora

(Diplomada en fisioteràpia i fisioterapeuta de la FCPC)

 

Per a l’obtenció del certificat és obligatori assistir al 85% les sessions, essent les càpsules 2 (Drets i Deures), 3 (Prevenció d’abusos sexuals i maltractaments amb persones amb discapacitat) i 5 (Primers auxilis adaptats) d’assistència obligatòria per a l’obtenció d’aquest. 

Preu Matrícula: El preu real és de 100 € per persona, gràcies a les subvencions que obtenim el preu del curs és de 20 € per persona. Les persones voluntàries de la Fundació i les persones que siguin titulars del Carnet Jove tenen preu reduït (12 €). 

Formalització: Per tal de poder reservar plaça al curs, cal omplir aquest formulari o contactar al correu electrònic: voluntariat@fcpc.cat, o també a través del QR següent: 

Cal fer l’ingrés dels diners fent constar el nom i cognoms al número de compte: ES66 – 2100 – 5515 – 3022 – 0006 – 4058, o també es poden portar els diners en efectiu el dia de la formació.